Menu
Him Lam Vạn Phúc

Tin tức

Quay lại trang chủ

Cập nhật tiến độ dự án tháng 11/2021

10/12/2021

Tính đến ngày 22/11/2021 đã có 32/222 căn Shophouse tại Him Lam Vạn Phúc đủ điều kiện bàn giao, trong đó, có 13 căn đã bàn giao cho khách hàng.

Đối với phân khu Rosiers:         

ATT1: Hoàn thành công tác thi công phần kết cấu, xây tường bao bên ngoài, hệ thống thoát nước mưa và lợp mái ngói… Hiện tại nhà thầu đang triển khai trát, sơn bả  hoàn thiện mặt tiền, trong đó, căn 01 – 03 đã hoàn thiện.

ATT2: Hoàn thành thi công phần kết cấu, xây tường bao bên ngoài, hệ thống ống thoát nước mưa. Hiện nhà thầu đang xây tường bao ngoài nhà đến tầng 4 (căn 01, 09).

ATT3: Hoàn thành công tác thi công phần kết cấu, xây tường bao bên ngoài, hệ thống thoát nước mưa, lợp mái ngói, trát hoàn thiện mặt tiền và sơn bả mặt ngoài, mặt sau sơn bả được 50%.

ATT4: Hoàn thành công tác thi công phần kết cấu, xây tường bao bên ngoài, hệ thống thoát nước mưa và lợp mái ngói trát hoàn thiện mặt ngoài, lắp cửa kính mặt tiền được 50%. Hiện tại, nhà thầu đã trát hoàn thiện mặt hậu (căn 06 – 08).

ATT5:  Hoàn thành công tác thi công phần kết cấu, xây tường bao bên ngoài, hệ thống thoát nước mưa, lợp mái ngói và trát hoàn thiện mặt ngoài… Hiện nhà thầu đang triển khai thi công sơn bả mặt tiền (căn 03 – 06) và lắp dựng khung nhôm vách kính mặt tiền (căn 05 – 06).

ATT6:  Hoàn thành thi công phần kết cấu, xây tường bao bên ngoài, trát mặt ngoài, lắp đặt hệ thống ống thoát nước mưa, lợp mái ngói, sơn lót xong mặt tiền.

ATT7: Hoàn thành công tác thi công phần kết cấu, xây tường bao bên ngoài, hệ thống thoát nước mưa, lợp mái ngói, sơn bả, trát hoàn thiện mặt ngoài và ốp đá mặt tiền. Các căn 04, 05, đang tiến hành nghiệm thu để bàn giao cho khách hàng. Hiện tại, nhà thầu đang triển khai thi công lắp dựng khung nhôm vách kính đạt 90%.

Đối với phân khu Rivoli:

BTT1: Hoàn thành công tác thi công phần kết cấu, xây tường bao bên ngoài, hệ thống thoát nước mưa, lợp mái ngói, trát hoàn thiện ngoài và phần sơn bả – ốp đá mặt tiền, lắp cửa kính đạt 90%.

BTT2: Hoàn thành công tác thi công phần kết cấu, xây tường bao bên ngoài, hệ thống thoát nước mưa, lợp mái ngói, sơn bả, ốp đá và trát hoàn thiện mặt ngoài, ốp đá mặt tiền… Hiện nhà thầu đang triển khai thi công ốp đá mặt hông (căn 01), đang lắp nốt vách kính mặt tiền tầng 2.

BTT3: Hoàn thành công tác thi công phần kết cấu, xây tường bao bên ngoài, hệ thống thoát nước mưa, lợp mái ngói, sơn bả và trát hoàn thiện mặt ngoài. Hiện nhà thầu đang triển khai thi công ốp đá và lắp dựng khung nhôm vách kính đạt 90%.

BTT4: Hoàn thành công tác thi công phần kết cấu, xây tường bao bên ngoài, hệ thống thoát nước mưa, lợp mái ngói, đang sơn bả và trát hoàn thiện ngoài. Hiện nhà thầu đã hoàn thành thi công ốp đá mặt hậu (căn 01 – 05).

BTT5: Hoàn thành công tác thi công phần kết cấu, xây tường bao bên ngoài, hệ thống thoát nước mưa, lợp mái ngói. Hiện tại, nhà thầu đang triển khai ốp đá mặt ngoài.

BTT6: Hoàn thành công tác thi công phần kết cấu, xây tường bao bên ngoài, hệ thống thoát nước mưa, lợp mái ngói và trát hoàn thiện, sơn bả mặt tiền. Hiện nhà thầu đang triển khai thi công ốp đá mặt tiền (căn 02 –  07).

BTT7: Hoàn thành công tác thi công phần kết cấu, xây tường bao bên ngoài, hệ thống thoát nước mưa, lợp mái ngói. Hiện nhà thầu đang triển khai thi công lắp đặt khung nhôm vách kính đạt 90%.

BTT8: Hoàn thành công tác thi công phần kết cấu, xây tường bao bên ngoài, hệ thống thoát nước mưa, lợp mái ngói, trát hoàn thiện mặt ngoài và thi công sơn bả mặt tiền. Nhà thầu tiếp tục tiến hành ốp đá, lắp dựng khung nhôm vách kính các căn còn lại.

BTT9: Hoàn thành công tác thi công phần kết cấu, xây tường bao bên ngoài, hệ thống thoát nước mưa, lợp mái ngói, trát hoàn thiện mặt ngoài, sơn bả, ốp đá. Nhà thầu đang triển khai thi công lắp đặt khung nhôm vách kính mặt tiền (căn 01 – 07).

BTT10:  Hoàn thành thi công kết cấu, xây tường bao, hệ thống ống thoát nước mưa và trát hoàn thiện, ốp đá mặt ngoài.

BTT11: Hoàn thành thi công kết cấu, xây tường bao bên ngoài, hệ thống ống thoát nước mưa, trát và sơn bả mặt tiền, lắp đặt cửa kính. Nhà thầu đang triển khai thi công ốp đá mặt tiền (căn  01 – 02).

BTT12: Hoàn thành thi công kết cấu, xây tường bao bên ngoài, thi công mái ngói, hệ thống ống thoát nước mưa, trát mặt ngoài, sơn hoàn thiện mặt hậu, sơn bả mặt tiền.

Đối với phân khu Barres:

CTT1: Hoàn thành thi công phần kết cấu, lợp mái ngói, hệ thống ống thoát nước mưa, xây tường bao bên ngoài; đã hoàn thiện ốp đá mặt tiền và mặt hậu. Các căn số 01, 02, 03, 04, 05 đang tiến hành nghiệm thu để bàn giao cho khách hàng. Nhà thầu hiện đang tiếp tục lắp đặt khung nhôm vách kính cho các căn còn lại.

CTT2:  Hoàn thành thi công phần kết cấu, lợp mái ngói, hệ thống ống thoát nước mưa, xây tường bao, trát hoàn thiện mặt ngoài và công tác sơn bả, ốp đá mặt tiền đạt 70%.

CTT3: Cơ bản hoàn thành công tác thi công, tập trung vào công tác defect trong nhà. Hiện tại, đơn vị tư vấn giám sát cùng nhà thầu thi công đang tiến hành nghiệm thu sản phẩm để bàn giao cho khách hàng.

CTT4: Cơ bản hoàn thành công tác thi công, tập trung vào công tác defect trong nhà. Hiện tại, đơn vị tư vấn giám sát cùng nhà thầu thi công đang tiến hành nghiệm thu sản phẩm để bàn giao cho khách hàng.

CTT5: Hoàn thành công tác thi công phần kết cấu, xây tường bao bên ngoài, hệ thống thoát nước mưa, lợp mái ngói, sơn bả, ốp đá, trát hoàn thiện mặt ngoài và khung nhôm vách kính phần mặt tiền. Nhà thầu đang triển khai thi công lắp đặt cửa cuốn (căn 01 –  07).

CTT6: Hoàn thành công tác thi công phần kết cấu, xây tường bao bên ngoài, hệ thống thoát nước mưa, lợp mái ngói, trát hoàn thiện, sơn bả và ốp đá ngoài nhà. Nhà thầu đang triển khai thi công ốp đá, lắp đặt khung nhôm vách kính mặt hậu, cửa cuốn (căn 01 – 05).

CTT7: Hoàn thành công tác thi công phần kết cấu, xây tường bao bên ngoài, hệ thống thoát nước mưa, lợp mái ngói, hoàn thiện mặt tiền. Nhà thầu đang triển khai trát hoàn thiện mặt hậu (căn 04 – 06).

CTT8: Hoàn thành công tác thi công phần kết cấu và đang triển khai xây tường bao bên ngoài. Nhà thẩu đang triển khai thi công xây tường bao tầng mái (căn 01 – 07).

CTT9: Hoàn thành công tác thi công phần kết cấu, xây tường bao bên ngoài, hệ thống thoát nước mưa, lợp mái ngói. Căn số 02, 05 đã bàn giao cho khách hàng. Các căn 01, 03, 06, 07, 08, 13 đang triển khai trát hoàn thiện mặt tiền.

Hình ảnh thực tế tại dự án Him Lam Vạn Phúc :

 

tin liên quan

Term Paper Writing Service Reviews

05/12/2022

255 Finest College Essay Examples For Faculty, Highschool In Pdf With Links

05/12/2022

How to Fix It When a Lenovo Laptop Has a Black Screen

30/11/2022

Best dating sites for over 50

26/09/2022

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN THÁNG 10/2021

18/11/2021

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THÁNG 9/2021

27/10/2021

Him Lam Vạn Phúc chào đón các cư dân đầu tiên

07/10/2021

CẬN KẾ NGÀY BÀN GIAO, HIM LAM VẠN PHÚC “TUNG” CHÍNH SÁCH

05/08/2021

CHỨNG KHOẢN ĐẢO CHIỀU LIÊN TỤC, NHÀ ĐẦU TƯ DỒN VỐN VÀO BẤT ĐỘNG SẢN

17/06/2021

HIM LAM VẠN PHÚC CHỦ ĐỘNG, TÍCH CỰC PHÒNG CHỐNG ĐẠI DỊCH COVID-19

10/06/2021

GIÁ BẮT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI RẺ HƠN TPHCM HÚT NHÀ ĐẦU TƯ “TAY TO” TRỞ VỀ

08/06/2021

HÀ NỘI: GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN VẪN TIẾP TỤC TĂNG DÙ ĐÃ THIẾT LẬP MẶT BẰNG GIÁ MỚI

01/06/2021

GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI TĂNG LIÊN TỤC ĐẾN KHI NÀO?

31/05/2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC “SỰ KIỆN BÁN HÀNG THÁNG 5”

27/05/2021

NHÀ DẦU TƯ HÀ NỘI CHUYỂN SANG ” ĐÁNH BẮT GẦN BỜ”

24/05/2021

HIM LAM VẠN PHÚC GIẢI “CƠN KHÁT” NHÀ THẤP TẦNG

18/05/2021

“MỤC SỞ THỊ” KHU VỰC BẤT ĐỘNG SẢN NÓNG BẬC NHẤT HÀ NỘI

18/05/2021

HÀ NỘI : GIAO DỊCH TĂNG ĐỘT BIẾN Ở PHÂN KHÚC NHÀ THẤP TẦNG, PHÍA TẤY TIẾP TỤC LÀ “VÙNG TRŨNG” CỦA THỊ TRƯỜNG

13/05/2021

BIỆT THỰ LIỀN KỀ SHOPHOUSE HÀ NỘI TĂNG GIÁ BỀN VỪNG LÀ KÊNH ĐẦU TƯ ƯU THÍCH TRONG DỊCH COVID-19

11/05/2021

Thị trường BĐS quý II, cơn sốt đất vùng ven hạ nhiệt nhà đầu tư hướng về Hà Nội

10/05/2021

Cơn sốt BĐS vùng ven giảm nhiệt nhưng sẽ không có hiện tượng cắt lỗ mạnh, nhà đầu tư rút về những thị trường bền vững hơn

10/05/2021

Phân khúc nhà ở thấp tầng được giới đầu tư Thủ đô săn đón

10/05/2021

Him Lam Vạn Phúc: Sôi động giao dịch tại sự kiện bán hàng tháng 4

16/04/2021

Him Lam Vạn Phúc: Vô vàn quà tặng hấp dẫn tại sự kiện bán hàng tháng 4

16/04/2021

Hé lộ dự án “hút khách” khu vực phía Tây Hà Nội

16/04/2021

Vị trí – yếu tố cốt lõi nâng tầm giá trị Him Lam Vạn Phúc

16/04/2021

Dòng tiền lớn của nhà đầu tư đang đổ sang BĐS, lộ diện điểm trũng trên thị trường

16/04/2021

“Mua nhà sang rước lộc vàng” cùng Him Lam Vạn Phúc

16/04/2021

Him Lam Vạn Phúc dấu ấn phồn hoa phố Pháp giữa lòng Hà Nội

16/04/2021

Cuối năm, dòng tiền từ chứng khoán đang tìm hướng đổ vào bất động sản?

16/04/2021

BĐS trở thành kênh đầu tư hấp dẫn bậc nhất năm 2021, đâu là phân khúc tiềm năng?

16/04/2021

Tinh thần rực lửa tại Lễ kick off dự án Him Lam Vạn Phúc

16/04/2021

BĐS Tây Hà Nội “tăng nhiệt” với shophouse 2 mặt tiền Him Lam Vạn Phúc

16/04/2021

Khởi công nút giao thông kết nối giữa Him Lam Vạn Phúc với khu dân cư lân cận

16/04/2021

[INFOGRAPHIC] Him Lam Vạn Phúc – Tái hiện Paris hoa lệ trong lòng Phố Lụa

16/04/2021

Shophouse Him Lam Vạn Phúc “hâm nóng” thị trường bất động sản Tây Hà Nội

16/04/2021

Ưu thế pháp lý của shophouse Him Lam Vạn Phúc

16/04/2021

Him Lam Vạn Phúc tiếp tục gây sốt tại lễ mở bán phân khu Barres

16/04/2021

Sắp mở bán phân khu Barres tại dự án Him Lam Vạn Phúc

16/04/2021

Thị trường BĐS Hà Nội sôi động những tháng cuối năm

16/04/2021

Ra mắt dự án ‘khuấy động’ thị trường bất động sản phía Tây Hà Nội

16/04/2021

Chuyên gia khuyên nên đổ tiền vào BĐS đô thị thay nghỉ dưỡng thời điểm cuối năm

16/04/2021

Shophouse Him Lam Vạn Phúc sắp ra mắt

16/04/2021

Him Lam Vạn Phúc “hút” khách hàng và nhà đầu tư trước Lễ ra mắt dự án

16/04/2021

Bất động sản cuối năm, nhà đầu tư nên đổ tiền vào đâu?

16/04/2021

Tiện ích nội – ngoại khu vượt trội giúp shophouse Him Lam Vạn Phúc tăng giá trị

16/04/2021

“Điểm nóng” đầu tư bất động sản phía Tây Hà Nội cuối năm 2020

16/04/2021

Vì sao nhà giàu Hà Nội dồn tiền vào khu vực phía Tây cuối năm?

16/04/2021

Lợi thế vị trí của shophouse Him Lam Vạn Phúc

16/04/2021

Sức hút từ vị trí đắc địa của shophouse Him Lam Vạn Phúc

16/04/2021

Biệt thự, liền kề, shophouse Hà Nội tiếp tục thiết lập mặt bằng giá mới

16/04/2021

Giá tăng gấp đôi trong vòng 5 năm, biệt thự, liền kề, shophouse tiếp tục khan hàng

16/04/2021

Shophouse 2 mặt phố, tiện ích đa dạng tại phía tây Hà Nội

16/04/2021

Giải mã sức hút của shophouse Him Lam Vạn Phúc

16/04/2021

Bất động sản phía Tây Hà Nội sôi động mùa cuối năm

16/04/2021

Vì sao nhà giàu Hà Nội săn lùng bất động sản phía Tây giữa đại dịch?

15/04/2021

Khan nguồn cung, phân khúc biệt thự, liền kề, shophouse sẽ ‘bật dậy’ cuối năm 2020

15/04/2021

Loại hình bất động sản hút giới nhà giàu

13/04/2021

Giới nhà giàu đang ngầm “đổ tiền” vào phân khúc bất động sản nào?

13/04/2021

Phân khúc BĐS nào vẫn đứng vững trong mùa dịch?

13/04/2021

Hà Nội: Phân khúc nhà thấp tầng sẽ “bật dậy” từ cuối năm 2020 với hàng loạt dự án mới

28/09/2020

Sức hút của thị trường bất động sản phía Tây Hà Nội

21/09/2020

Hà Nội: Phân khúc biệt thự, liền kề, shophouse tăng giá bất chấp dịch Covid-19, hút nhà đầu tư

14/09/2020
Him Lam Vạn Phúc
ĐĂNG KÝ
Nhận thông tin

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH ĐỊA ỐC HIM LAM

Trụ sở chính: 152/1A Nguyễn Văn Thương, Phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. HCM

Hotline: 028 39118 118

Fax: (028) 39 110 866

Email: info@himlamland.com

SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN HIM LAM LAND

Địa chỉ: Lô A-P, Dự án Khu nhà ở Him Lam, Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội

Hotline: 1900 0999 39

Email: himlamvanphuc@himlamland.com

Copyright 2021 Him Lam Land. All right rerved